KVKK Bilgi Talep Formu

GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Stylemizo E-Ticaret Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  tarafından hazırlanmıştır.

BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirket’imize, KVKK ‘nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

  • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyası ile “Esentepe Mah. Büyükdere Cad.  Loft Resıdance No: 201 İç Kapı No: 9 Şişli/ İstanbul” adresine şahsen başvurarak veya noter kanalıyla göndererek şşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını ………………. e-posta adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK’ nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Stylemizo E-Ticaret Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

Ad ve Soyad*
T.C. Kimlik Numarası*
Adres*
Telefon Numarası*
E-posta Adresi*

*Doldurulması zorunlu alanlar. 

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Büromuz ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

 

☐Çalışan                                                       ☐Ziyaretçi

 

☐Çalışan Adayı                                             ☐Müşteri

 

☐Eski Çalışan                                                ☐Diğer

 

VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ 

Veri sahibi olarak, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumları lütfen belirtiniz.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun ŞİRKETİMİZ’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, ŞİRKETİMİZ, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Büronuz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

☐  Cevabın Başvuru Forumunun 3üncü bölümde sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum

☐ Cevabın Başvuru Forumunun 3ünücü bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Veri Sahibi
Adı ve Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza

 

İşbu başvuru formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklardan doğan talepleriniz için düzenlenmiştir. Bu talepler 6698 sayılı Kanun’un 11. ve 13. maddeleri ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesindeki “Başvuru Usulü” kapsamında yürütülmektedir.

Cart