Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1SATICI

 

ÜNVANI         : STYLEMİZO E-TİCARET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM                        ŞİRKET

ADRESİ        : ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD.  LOFT RESIDANCE NO: 201 İÇ KAPI                  NO: 9 ŞİŞLİ/ İSTANBUL

TELEFON      :

FAX                :

E-POSTA        :

 

1.2. ALICI 

ADI/SOYADI/ÜNVANI          :

ADRESİ                                  :

TELEFON                              :

E-POSTA                               :

 

MADDE 2 – KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MÜŞTERİ’nin newarrivals.co adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3’de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı faturada belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1 ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri newarrivals.co adresinde yer almaktadır. Ürünler hakkında listelenen ve sitede ilan edilen satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerliliğini koruyacaktır. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacaktır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahil edilerek sitede yayınlanmaktadır.

3.2 TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi          :

Teslim Edilecek Kişi  :

Fatura Bilgileri           :

Sipariş edilen ürün veya ürünlerin New Arrivals tarafından tedarik edildikten sonra kategorisine göre 3-5 iş günü içinde sevkiyatına başlanacaktır. İnternet sitesinde yapılmış olan tüm siparişlerde kargo ücretsiz olup kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

3.3 GECİKME FAİZİ

Alınan ürünlerin ödemesi peşin ya da kredi kartı ile yapılacaktır. Bu nedenle SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmamaktadır.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. newarrivals.co internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün ya da hizmet yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacak olup ALICI’nın siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılmayacak olup ürün bedeline dahildir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’NIN ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

4.5. Sözleşmeye konu hizmet(ler)e ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da hizmetin sunulacağı kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6. Ürün hakkında onarım talep edilmesi halinde Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen süreler uygulanır.

4.7. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

4.9. Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı, geçici bir aksaklık olmadığı sürece son kullanıcılar için aracı kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

4.10. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.11. Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır.

 

MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

 5.1. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda veya siparişin konusu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamı kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Banka tarafından ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetli taksitle ALICI kredi kartlarına yapılmaktadır. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olmakla, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir.

5.2. İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir paket/ koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs. etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade veya değişimleri mümkün olamayacaktır.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

6.1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Fakat web sitemizde satışta olan bazı ürünler sipariş üzerine dikilmekte olup bu elbiselerde iade kabul edilmemektedir. İlgili ürünlerin detay sayfalarında bu ibare açıkça belirtilmiştir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, Müşteri ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması ile gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen fax, telefon ya da elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulması ve ürünün mesafeli satış sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kullanılmamış olması gereklidir. Cayma hakkı kapsamında ürünün mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde yer alan 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. İade ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile iade edilmesi halinde, iade sevkiyat masrafları SATICI tarafından karşılanacaktır.

6.3. 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir.

6.4. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI`ya teslim edilen ürünün SATICI`ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

 

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku geçerli olup, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI           : STYLEMİZO E-TİCARET HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM                        ŞİRKET

ALICI             :

TARİH           :

Cart